Kontakt

Päringud ERR audio ja audiovisuaalsete arhivaalide kohta palume saata aadressile:

arhiiv@err.ee

Päringutele vastamine toimub nädala jooksul teie e-posti aadressi või telefoni kaudu.

Arhiivi kasutamine tulunduslikuks tegevuseks toimub Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu kehtestatud korras.

Litsentsitaotlust ootame aadressile sirje.joesaar@err.ee

Taotluses palume märkida:
arhiivimaterjali kasutamise eesmärk (reprodutseerimine CD-l, DVD-l, kasutamine reklaamis, avalikul üritusel jms.) ja taotleja kontaktandmed.

Müügitingimused (kasutamise eesmärk, kordade arv, territoorium jm) sätestatakse kirjaliku litsentsilepinguga.