Projektid

Kultuuripärandi digiteerimise projekt koosneb kahest etapist "Eesti telefilmi kultuuripärandi digiteerimine I etapp Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmid" ja "Eesti telefilmi kultuuripärandi digiteerimine II etapp Eesti Telefilmi kontsertpalad (ooperi- ja operetiaariad, estraadipalad)", mis on viidud läbi läbi Kultuuriministeeriumi tegevuskava "Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023" raames. Tegevuskava valmis Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

Projekt on rahastatud alloleva struktuuritoetuse meetme kaudu

Meede: 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine
Taotlusvoor: Kultuuripärandi digiteerimine - 21.11.2019-31.05.2022
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)

Eesti telefilmi kultuuripärandi digiteerimine I etapp
Digiteeritud on ERRi arhiivist hävimisohus 1960-1998 Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmid 375 tunni ulatuses. Projekti eesmärk on tagada ERRi arhiivist 1960-1998.a Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmid 35mm filmil oleva materjali tänapäevases kvaliteedis säilimine digitaalsel kujul. Digiteeritud on 645 teost filmimaterjali ERRi arhiivist. Digiteeritud materjal on ERRi valduses kultuuripärandina, vastab tehnilisele formaadile (35 mm film) ja jääb ajavahemikku aastatest 1960-1998.
Projekti tulemusel on filmid digitaalsel kujul kõrges kvaliteedis. Kogu Eesti avalikkusel on tasuta juurdepääs digiteeritud materjalidele veebilehe https://arhiiv.err.ee vahendusel veebikvaliteedis, kasutamiseks isikliku kasutuse eesmärgil ning autoriõiguse seadusest tulenevalt teose vaba kasutamiseks teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusmõistmise eesmärkidel.

Eesti telefilmi kultuuripärandi digiteerimine II etapp Eesti Telefilmi kontsertpalad (ooperi- ja operetiaariad, estraadipalad).
Projekti eesmärk on tagada ERRi arhiivist 1956-1984.a Eesti Telefilmi kontsertpalade 35mm filmil oleva materjali tänapäevases kvaliteedis säilimine digitaalsel kujul. Digiteeritud on 75 tundi filmimaterjali ehk 361 teost ERRi arhiivist. Materjal, mida digiteeritakse, on ERRi valduses kultuuripärandina, vastab tehnilisele formaadile (35 mm film) ja jääb ajavahemikku aastatest 1956-1984. Projekti tulemusel on filmid digitaalsel kujul kõrges kvaliteedis. Kogu Eesti avalikkusel on tasuta juurdepääs digiteeritud materjalidele veebilehe https://arhiiv.err.ee vahendusel veebikvaliteedis, kasutamiseks isikliku kasutuse eesmärgil ning autoriõiguse seadusest tulenevalt teose vaba kasutamiseks teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusmõistmise eesmärkidel.

Euroopa Liit, Euroopa Reginaalarengu Fond, Eesti tuleviku heaks