Korduma kippuvad küsimused

ERRarhiiv on veebipõhine juurdepääs Eesti Rahvusringhäälingu Filmi-, Foto-, Video- ja Heliarhiivi sisule.

Mida on võimalik ERRarhiivist leida?

ERRarhiiv on loodud Eesti Rahvusringhäälingu initsiatiivil digitaalse audiovisuaalse kultuuripärandi avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks. Sellel lehel on võimalik leida Eesti Rahvusringhäälingu või selle eellaste - Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni toodetud sisu - fotosid, filme, tele- ja raadiosaateid. Arhiivide lehele lisandub iga päev sisu ERR-i tele- ja raadioprogrammidest, lisaks digiteerime pidevalt vanemaid saateid.

Miks ei leia lehelt kõiki saateid, sarju ja filme, mida ERR-i kanalid on kunagi näidanud?

ERRarhiivi lehelt ei leia sisu, mis ei ole toodetud ERR-i toimetustes, sh välismaised sarjad ja filmid. Arhiivis hoitakse ainult seda, mis on sinna kunagi üle antud, see tähendab, et arhiivis ei ole sugugi kõiki kunagisi salvestisi. Säilitatud raadiosaated on pea kõik digiteeritud ja veebis saadaval, telesaadete ja -filmide digiteerimine jätkub ja võib juhtuda, et otsitud saade pole veel töösse võetud. Päringud veel digiteerimata fotode, audio ja audiovisuaalsete arhivaalide kohta palume saata aadressile:arhiiv[ät]err.ee Päringutele vastame nädala jooksul.

Milliseid arhiivi võimalusi on ennast tuvastamata võimalik kasutada?

ERRarhiivi kasutamiseks pole vajalik sisselogimine, ka tuvastuseta on võimalik teostada arhiivis otsinguid, vaadata ja kuulata tele- ja raadiosaateid, vaadata fotosid ning jagada sisu linke. Audioarhiivist saab alla laadida faile, mis on vabakasutuses või mille kõik õigused kuuluvad ERR-ile. ERRarhiivi saadetel puudub territoriaalne piirang, kõiki saateid ja fotosid saab vaadata-kuulata ka väljaspool Eesti Vabariiki.

Mida võimaldab ERR-i arhiivi konto loomine ja sisselogimine?

ERR-i arhiivi konto võimaldab luua isiklikke soovitud sisuga liste, kust on mugav oma lemmiksaateid hiljem leida, neid kuulata ja vaadata ning soovi korral liste ka jagada. Listi loomiseks ja nimekirja lisamiseks vajutage pisipildi üleval paremas nurgas või saate pildi all olevale + märgile ja aktiveerige see, valige oma listile nimi ja salvestage. Lemmikuteks saate salvestada sarju, üksiksaateid ja fotosid. Liste saab jagada nii Facebookis, Twitteris kui ka e-maili teel.

Kas isiklikuks kasutuseks on võimalik arhiivist koopiaid tellida?

Enamus arhiivimaterjale on seotud intellektuaalomandi õigusi kaitsvate seadustega. Tulenevalt sellest, et ERR ei oma saadetes sisalduvate autorite ja esitajate autori- ja esitajaõigusi, saame teha koopiaid lavastuslikest-, meelelahutus- ja muusikasaadetest, dokumentaal- ja mängufilmidest, kontserdi- ja spordiülekannetest vaid autoritele, esitajatele ja nende õiguste pärijatele. Teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms teeme koopiaid vaid ERR-i omasaadetest või nende osadest ja uudistest.  Isiklikuks kasutuseks valmistatud koopia teosest on mõeldud eelkõige eneseharimiseks ja seda pole lubatud kasutada ärilisel eesmärgil.  Seda ei tohi müüa, laenutada ega reprodutseerida või levitada, üles laadida Internetti  jms. Koopia tellimisel peab arvestama, et tasuda tuleb tehnilise töö kulu. Päringud ETV saadete, filmide ja fotode ning raadiosaadete kohta palume saata aadressile arhiiv[ät]err.ee Koopia saamiseks täitke palun juuresolev taotluse vorm. Päringutele vastame nädala jooksul.

Olen ise (minu ema-isa-vanaisa) esinenud ER (ETV) saates, kas mul on võimalus saada sellest koopia isiklikuks otstarbeks?

On küll, tasudes tehnilise töö kulu. Kõigepealt aga tuleb see saade leida. Selle tarvis vajame võimalikult palju informatsiooni – otsitava inimese nimi, saate pealkiri, eetriaasta jms. Siiski ei tasu unustada, et arhiivis hoitakse ainult seda, mis on sinna kunagi üle antud, see tähendab, et arhiivis ei ole sugugi kõiki kunagisi salvestisi. Seega saame inimest aidata vaid siis, kui vajalikud saated on arhiivi jõudnud.

Soovin kasutada mõnda ERR toodetud salvestist reklaamis, filmis, CD plaadil, avalikul üritusel, näitusel, kas see on võimalik?

Arhiivides leiduvate materjalide (filmid, etendused, kontserdid, muusikapalad, saated, fotod jms.) avalikku kasutust vahendab ERRarhiiv litsentsilepingute alusel. Taotluse palume saata aadressile sirje.joesaar[ät]err.ee, taotluse vormi leiate siit.

Kas andmed arhiivis on piisavad, korrektsed ja tõesed?

Aastakümnete jooksul andmebaasidesse erinevate inimeste poolt sisestatud andmetes võib leiduda nii kirja- kui faktivigu. Arhiiv on tänulik, kui kasutajad annavad eksitusest teada e-postiaadressil arhiiv[ät]err.ee