Valguse märk

 • Valguse märk: Andres Langemets, Mati Hint 00:18:03

  Valguse märk: Andres Langemets, Mati Hint (17.02.1999)

  Seekordse saate teemaks on eesti keel ja muutused, mis keelekeskkonnas aset on leidnud. Mismoodi on ühiskondlik areng mõjutanud eesti keele olukorda? Kas eesti keel on arenev või väljasurev keel? Vestlevad keeleteadlane Mati Hint ja kirjanduskriitik Andres Langemets.

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Tõnu Õnnepalu, Erkki-Sven Tüür 00:19:15

  Valguse märk: Tõnu Õnnepalu, Erkki-Sven Tüür (17.03.1999)

  Kultuuril on palju avaldumisvorme. Erinevad loominguvaldkonnad kasutavad erinevaid väljendusvahendeid, millel on, olenevalt mõõdupuust, nii eeliseid kui puudusi. Kas ühe või teise teose tegelik väärtus sõltub väljendusvahendi iseloomust? Kõne all on rahvusliku ja kosmopoliitse vahekord kultuuris, samuti originaalse ning universaalse loomuomane side...

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Linnart Mäll ja Hasso Krull 00:18:28

  Valguse märk: Linnart Mäll ja Hasso Krull (19.05.1999)

  Hoolimata tsivilisatsiooni ja inimmõtlemise kõrgest arengust on maailm endiselt täis vägivalda, sõdu ning ülekohut. Millest tekib vägivalla külgetõmme? Kas vägivald on inimesele loomuomane? Kas filosoofidel on šansse maailma muuta? Selle üle arutlevad Linnart Mäll ja Hasso Krull...

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Linnar Viik ja Jüri Arrak 00:19:20

  Valguse märk: Linnar Viik ja Jüri Arrak (07.10.1998)

  Saatesarja eesmärk on käsitleda rahvuskultuuriga seotud teemasid. Rahvuskultuur contra infoühiskond? Esimeses saates arutlevad Linnar Viik ja Jüri Arrak. Režissöör René Vilbre, toimetaja Kärt Hellerma.

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Kärt Hellerma, Linnar Priimägi 00:16:46

  Valguse märk: Kärt Hellerma, Linnar Priimägi (30.12.1998)

  Headus? Kurjus? Kunst? Režissöör Rene Vilbre, toimetaja ja saatejuht Kärt Hellerma.

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Jaan Kaplinski, Mari Saat 00:18:41

  Valguse märk: Jaan Kaplinski, Mari Saat (20.01.1999)

  Kuidas tajub inimene aega? Mõnikord harva suudab inimene astuda ajast välja. Siis tarvitatakse mõistet "igavik", mis oma kättesaamatuse tõttu kõlab intrigeerivalt. Võib-olla pole aega üldse olemaski? Ajast mõtisklevad kirjanikud Mari Saat ja Jaan Kaplinski.

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Priit Pullerits, Mart Raukas 00:17:51

  Valguse märk: Priit Pullerits, Mart Raukas (21.04.1999)

  Meediakeskse ühiskonna vooruseks on informatsiooni vaba levik, puuduseks aga manipuleeriv toime inimpsüühikale. Meedia on ka võimas massikultuuri levitamise hoob. Kas on informatsiooni, mida peaks tsenseerima? Missugune on ja missugune peaks olema vaba ajakirjandus Eestis? Arutlevad filosoof Mart Raukas ja ajakirjanik Priit Pullerits.

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Sirje Kiin, Mati Unt 00:20:17

  Valguse märk: Sirje Kiin, Mati Unt (02.12.1998)

  Sallivus või sallimatus? Kuritöö ja kahetsus. Režissöör R. Vilbre, toimetaja K. Hellerma.

  Loe lähemalt

 • Valguse märk: Jaan Einasto, Randar Tasmuth 00:19:21

  Valguse märk: Jaan Einasto, Randar Tasmuth (04.11.1998)

  Usk ja teadus - ühes või lahus? Režissöör René Vilbre, toimetaja Kärt Hellerma.

  Loe lähemalt