Tähendamisi

 • Tähendamisi: Kinkimine ja kingitused 00:04:21

  Tähendamisi: Kinkimine ja kingitused (06.12.2015)

  Teisel advendipühapäeval räägivad kinkimisest, kingitustest ja jõulueelsest osturallist vaimulikud Vello Salo, Arne Hiob ja Triin Käpp.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Jõuluootus 00:04:28

  Tähendamisi: Jõuluootus (29.11.2015)

  Esimesel advendipühapäeval mõtisklevad vaimulikud Toomas Paul ja Taavi Hollman ning koguduse liige Marge-Marie Paas selle üle, mis on jõulude ootamises ning kingituste tegemises erilist ja kas sigin-sagin lisab jõuludele pigem tähtsust juurde või rikub pühade tunnet.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Armastuse käsk 00:04:28

  Tähendamisi: Armastuse käsk (22.11.2015)

  Jeesus võttis kõik reeglid kokku armastuse käsuga: armasta Issandat, oma Jumalat ja armasta oma ligimest nagu iseennast! Mida selle käsu järgimine õigupoolest tähendab? Kas armastuse puudumine kaasinimeste vastu viitab ka meie oskamatusele iseennast armastada, kõnelevad piiskop Philippe Jourdan, õpetaja Tanel Ots ja õpetaja Arho Tuhkru.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Rahvausund ja kristlus 00:04:29

  Tähendamisi: Rahvausund ja kristlus (15.11.2015)

  Kas Eesti rahvausund ja ristiusk vastanduvad või täiendavad teineteist, ehk peaks neid hoopis neutraalselt lahus hoidma? Kuidas suhtuda evangeeliumi kuulutamisse teiseusulistele? Kõnelevad emeriitõpetaja Toomas Paul, teoloog Tauri Tölpt ja muusik Rebecca Kontus.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Tänulikkus 00:04:29

  Tähendamisi: Tänulikkus (08.11.2015)

  Miks on tänulikkus oluline? Kas täname piisavalt - oma lähedasi, kolleege, tuttavaid, juhuslikke heategijaid? Miks kipub tänamine ununema? Lõikustänupühal räägivad tänulikkusest õpetaja Arho Tuhkru, pastor Taavi Hollman ja näitleja Liina Olmaru.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Kirikureform 00:04:19

  Tähendamisi: Kirikureform (01.11.2015)

  Usupuhastuspüha eel mõtisklevad õpetaja Mihkel Kukk, teoloog Helle Liht ja üliõpilane Teet Kaur selle üle, milliseid reforme vajab kirik täna.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Kannatlikkus 00:04:19

  Tähendamisi: Kannatlikkus (25.10.2015)

  Kas kannatlikkus on tänapäeval veel voorus? Võib-olla vajame konfliktiolukordades hoopis julget pealehakkamist, mitte kõikide olukordade talumist? Millistes asjades tasub olla kannatlik? Kannatlikkuse üle mõtisklevad piiskop Joel Luhamets, pastor Andres Ploompuu ja Liis Borissenko.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Kristlase vabadus 00:04:16

  Tähendamisi: Kristlase vabadus (18.10.2015)

  Pühakirjas õpetab apostel, et kõik on lubatud - siiski kõigest ei ole kasu. Kas usk seab piirid või annab vabaduse? Kui vabad me oleme mõtlema, väitlema ja tegutsema? Esinejad: õpetaja Mihkel Kukk, pastor Marge Randlepp, kommunikatsioonijuht Riina Solman.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Vanemate austamine 00:04:08

  Tähendamisi: Vanemate austamine (11.10.2015)

  Kümnes käsus manitsetakse meid: Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! Kuidas mõistame seda käsku tänapäeval, miks selline käsk on antud ning mismoodi austada isa ja ema, kes austust justkui ei vääri, selgitavad piiskop Joel Luhamets, koolijuht Liivika Simmul ja ajakirjanik Allar Tankler.

  Loe lähemalt

 • Tähendamisi: Usk ja teadus 00:04:30

  Tähendamisi: Usk ja teadus (04.10.2015)

  Kui teadus tõestab üht ja veendumused väidavad vastupidist, siis kumb tuua ohvriks? Kas usulised vaated, mis on vastuolus teadusega, vajavad ümberhindamist? Mõtisklevad emeriitõpetaja Toomas Paul, õpetaja Tanel Ots ja teoloog Tauri Tölpt.

  Loe lähemalt

Kokku: 166 | Näitan: 141-150 | Näita kõiki

;