Nimed ajaloost

  • NIMED AJALOOST 00:25:58

    NIMED AJALOOST (03.05.1978)

    Sõjateaduste doktor kindralmajor Vello Vare jutustab eestlastest Suures Isamaasõjas: lennuväe kindralmajor Leonid Reino, polkovnik Karl Kerro, lennuväe alampolkovnik Richard Kerro, polkovnik August Pusta, tankiväe polkovnikud Ludvig Kurist ja Karl Talu, kindralmajor Gennadi Kuus, polkovnik Konstantin Andreus, kindralmajor Ivan Tuhkru.

    Loe lähemalt