Lõike ENSV Ülemnõukogu II koosseisu I istungjärgult

;