ENSV Ülemnõukogu 11. koosseisu erakorraline 8. istungjärk

;