Eesti NSV Töötajate Internatsionaalse Liikumise I kongress

;