Eesti Rahvusringhäälingu Segakoori 10. sünnipäev

;