Üleliiduline nõukogude muusika festival Eesti NSV-s

;